wtorek, 21 kwietnia 2015

Dla kogo faktorig ?

Jak wiemy głównym celem faktoringu jest finansowaniu działalności firmy a w konsekwencji utrzymaniu płynności finansowej. Biorąc to po uwagę warto zastanowić się dla kogo jest faktoring i czy jest on alternatywą dla kredytów bankowych. Zacznijmy jednak od początku by być pewnym że dobrze rozumiemy to czym jest tak naprawdę faktoring:
Usługa faktoringu polega na wykupieniu wierzytelności faktoranta (przedsiębiorcy) przez faktora (firmy faktoringowej, banku). Wyłączając kwestie formalne, podstawą jego przyznania jest ocena przez faktora wypłacalności kontrahentów firmy. Oznacza to, że na dostępność tej usługi wpływa kondycję finansową kontrahentów firmy, a nie jej samej.
Kto więc może sobie pozwolić na skorzystanie z faktoringu oraz jakie będą tego konsekwencje? Faktoring został stworzony dla ułatwienia przepływów pieniężnych firmy. Wiedząc że firma może sobie pozwolić na poniesienie pewnej małej straty na rzecz firmy faktoringowej, zyskuje jednocześnie płynność finansową, która może być przeznaczona na wykonanie kolejnych zleceń. Przyjrzyjmy się bardzo prostemu przykładowi: Firma A zleciła firmie B stworzenie produktu w czasie 6 miesięcy. Firma B dzięki sprzyjającym warunkom stworzyła produkt w 3 miesiące zamiast w 6. Jednak zgodnie z umową firma A zapłaci za produkt dopiero za 3 miesiące co oznacza że firma B ma przez kolejne 3 miesiące wolne środki. Firma B ma teraz 2 wyjścia. Po pierwsze poczekać wymagany okres mając zamrożone środki albo w drugim przypadku szukać kolejnego zlecenia. Decydując się na drugi wariant firma będzie potrzebowała zastrzyku finansowego by podjąć się kolejnego zlecenia. Tutaj również ma dwa wyjścia pierwsze do zaciągnąć kredyt a drugie to właśnie omawiany przez nas faktoring. Decydując się na faktoring firma traci część przychodu od firmy A na rzecz firmy faktoringowej ale w zamian otrzymuje gotówkę która jest potrzebna do rozpoczęcia kolejnego zlecenia. Oznacza to że w ciągu 6 miesięcy może zrealizować 2 zlecenia zamiast jednego i otrzymać potencjalnie dużo większy zysk. Dla kogo więc faktoring jest doskonałym narzędziem:\Faktoring to doskonałe narzędzie dla firm, które:
  • Dla firm które chcą stosować odroczone terminy płatności dla swoich kontrahentów
  • Potrzebują środków obrotowych, a nie są w stanie uzyskać kredytu bankowego
  • Funkcjonują w branżach, gdzie długie okresy oczekiwania na zapłatę są na nich wymuszane przez silnych kontrahentów
  • Muszą szybko opłacić zwiększenie produkcji, aby zrealizować rosnącą liczbę zleceń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz